Belangstellenden voor ACCU-reunies

1. Aanwezigen op 5 april 2019, op volgorde van achternaam.
2. Belangstellenden op volgorde van vermelding.
3. Belangstellenden op volgorde van voornaam.
.
Deelnemers aan de ACCU reunie op 5 april 2019.
Gesorteerd op achternaam.
 
. Laatst bijgewerkt op 2019/04/07
E = is blijven eten

& Vermeld zijn de jaren werkzaam bij het ACCU
   (ongeveer, en voorzover bekend). 


40. A  1964-99 Carel van Aardenne BS
19. A  1992-99 Jacques  Ariaans
36. A E 1982-89 Marja   Bakker  Educ
01. A _ 1992-99 Henny   Bekker  TC
72. A _ 1993-99 Piet    Beltman  OP
32. A _ 1990-99 Cor    Berkhof
18. A  1992-99 Peter   Berndsen
38. A    -99 Frans   Beukelman
49. A _ 1993-99 Hanny   Daniels  Helpdsk,SO  
02. A _ 1990-97 Wim    Deijkers AA &d.SURF
14. A  1989-99 Ria  van Erven   Helpdesk
25. A  1971-78 Wim    Griffioen
28. A e   -99 Ed     Groenendijk Adm
37. A _ 1999-99 Monica   Groskamp AA
11. A E 1987-97 Theo    Hendriks
44. A E 1974-99 Paul    Hessel  OP
03. A E 1965-99 Leo    Horowitz BS,AA
35. A  1971-98 Rudi  van Houten  DC
  A      + Nicoln v Houten  ega
73. A E 1995-99 Kees    Huige   AA
41. A E 1985-99 Leo    Janssens SO
13. A   90-99 Herman   Jeschke  DC
34. A  1988-99 Michel   Jeschke  Educ,dir
10. A _64/88-96 Dick    Kaas   Krist.,dir
31. A  1991-98 Eric    Kamsma  AA
78. A  1990-99 Edwin   Kappel  Helpdesk
61. A E 1989-99 Roald   Keuning
08. A _ 1990-99 Jaap    Loeve   Dir
53. A  1974-99 Gertjan v Loo    OP
  A      + Olga  v Loo    ega
12. A E 1974-99 Herman van Loon
30. A  1991-96 Christienv Maarseveen AA
67. A  1967-71 Wim    Maas   O&O
20. A  1971-99 Winny   Martheze OP 
51. A E 1991-99 Lex   vd Meulen  Educ
15. A _ 1988-99 Ineke   Molenaars
71. A E 1986-99 Frank   Mulkens  Educ
55. A E 1985-89 Ruud  vd Pas    SO
60. A E 1995-99 Ben    Raben 
06. A _ 1964-91 Ruud    Silvester BS,DC
63. A  1989-92 Erik    Schleicher AA
05. A  1991-99 Martin   Schuckman AA
79. A E 1989-99 Wim    Sjouw   DC
21. A _ 1980-88 Adri    Smit   SO
42. A    -99 Hennie   Smit
07. A E 1966-99 Joop  vd Star   SO,ST
69. A  1997-99 Sjaak   Vervuurt AA
46. A e 1987-97 Marion vd Wittenboer SO,dir
70. A  (geen) Ed   vd Zalm   Astron.

.

Lijst (2*) van mensen die belangstelling hebben getoond voor een reunie-meeting

Gesorteerd naar voornaam zie verderop.

Op volgorde van reactie:
01. Henny Bekker
02. Wim Deijkers
03. Leo Horowitz
04. Annet Lansbergen -op reis
05. Martin Schuckman
06. Ruud Silvester
07. Joop vd Star
08. Jaap Loeve
09. Martin Boon
10. Dick Kaas
11. Theo Hendriks
12. Herman van Loon
13. Herman Jeschke
14. Ria van Erven
15. Ineke Molenaars
16. Robert vd Niet
17. Anny van Wijk
18. Peter Berndsen
19. Jacques Ariaans
20. Winny Martheze +Marianne
21. Adri Smit
22. Nos Reyhani
23. Frans Attevelt
24. Ivo Grijt
25. Wim Griffioen
26. Pierre Abbink Spaink
27. Jan-Willem Swane
28. Ed Groenendijk
29. Bart Wesseling -datum al bezet
30. Christien v Maarseveen
31. Eric Kamsma
3b. Jaap Verhage -waarsch. niet
32. Cor Berkhof
33. Irma Smink
34. Michel Jeschke
35. Rudi van Houten +Nicolien
36. Marja Bakker
37. Monica Groskamp
38. Frans Beukelman
39. Leo Besemer
40. Carel v Aardenne
41. Leo Janssens
42. Hennie Smit
43. Rahim Biglari
44. Paul Hessel
45. Jeannet Waardenburg
46. Marion vd Wittenboer
47. Marleen Moltzer
48. Andre de Jong
49. Hanny Daniels
50. Jan van Kats
51. Lex vd Meulen
52. Thom van Kessel
53. Gertjan van Loo +Olga
54. Bernhard Klein Wassink
55. Ruud van der Pas
56. Ton de Jager
57. Pauline Berens
58. Erik Arendonk -waarsch. niet
59. Bart de Waijer
60. Ben Raben
61. Roald Keuning
62. Nico Berendts
63. Erik Schleicher
64. Ruud Hendriks
65. Marijke Dekker
66. Frank Vergeer
67. Wim Maas
68. Charan van Tijn -zeilafspraken
69. Sjaak Vervuurt
70. Ed vd Zalm -niet accu
71. Frank Mulkens
72. Piet Beltman
73. Kees Huige
74. Alexandra v Hensbergen
75. Elise Boltjes
76. Marja vd Hombergh
77. Peter Hasperhoven
78. Edwin Kappel
79. Wim Sjouw
80.

.

Belangstellenden, gesorteerd naar voornaam.

. Laatst bijgewerkt op 2019/04/07
! Probeer hier niet-genoemde oud-ACCU-ers te attenderen op deze reunie,
dat kan door email, telefoon, linkedin of facebook !
.
A = aangemeld voor reunie 2019
E = wil blijven eten (dit is geen reservering)
N = komt niet (o.a. vanwege andere afspraken)
V = voorlopige aanmelding
.
& Vermeld zijn de jaren werkzaam bij het ACCU (ongeveer, en voorzover bekend).

21. A _ 1980-88 Adri Smit  SO
74. N      Alexandra v Hensbergen
48. AX 1985-99 Andre de Jong  SO
04.   1992-99 Annet Lansbergen  AA
17.       Anny van Wijk  Adm
59. N  1995-99 Bart de Waijer
29. N      Bart Wesseling 
60. A  1995-99 Ben Raben 
54.       Bernhard Klein Wassink
40. A  1964-99 Carel v Aardenne  BS
68. N  1992-97 Charan van Tijn
30. A  1991-96 Christien v Maarseveen  AA
32. A _ 1990-99 Cor Berkhof
10. A _64/88-96 Dick Kaas Krist.,dir
28. A    -99 Ed Groenendijk  Adm
70. A  (geen) Ed vd Zalm  Astron.
78. A  1990-99 Edwin Kappel  Helpdesk
75. N  1982-90 Elise Boltjes
31. A  1991-98 Eric Kamsma  AA
58. N    -99 Erik Arendonk
63. A  1989-92 Erik Schleicher  AA
71. A E 1986-99 Frank Mulkens  Educ
66. AXE 1994-99 Frank Vergeer  BC,DC
23.       Frans Attevelt  DC
38. A    -99 Frans Beukelman
53. A+ 1974-99 Gertjan van Loo  OP 
49. A _ 1993-99 Hanny Daniels  Helpdesk,SO  
42. A    -99 Hennie Smit
01. A _ 1992-99 Henny Bekker  TC
13. A   90-99 Herman Jeschke  DC
12. A E 1974-99 Herman van Loon
15. A _ 1988-99 Ineke Molenaars
33.     -99 Irma Smink
24. N  1996-99 Ivo Grijt  SO,DC
08. A _ 1990-99 Jaap Loeve  Dir 
3b. N    -99 Jaap Verhage 
19. A  1992-99 Jacques Ariaans
27. AX   -99 Jan-Willem Swane
50.       Jan van Kats  SO
45. N    -99 Jeannet Waardenburg  Adm
07. A E 1966-99 Joop vd Star  SO,ST
73. A E 1995-99 Kees Huige  AA
39.   1978-99 Leo Besemer  BS,..
03. A E 1965-99 Leo Horowitz  BS,AA
41. A  1985-99 Leo Janssens  SO
51. A  1991-99 Lex vd Meulen  Educ
65.   1992-95 Marijke Dekker-Klinkenberg
46. A _ 1987-97 Marion vd Wittenboer SO,dir
36. A E 1982-89 Marja Bakker  Educ
76.   1991-99 Marja vd Hombergh
47.     -99 Marleen Moltzer  
09. N  1986-99 Martin Boon  OP
05. A  1991-99 Martin Schuckman  AA
34. A  1988-99 Michel Jeschke  Educ,dir
37. A _ 1999-99 Monica Groskamp  AA
62.       Nico Berendts 
22.   1969-86 Nos Reyhani 
44. A  1974-99 Paul Hessel  OP
57. N    -99 Pauline Berens
18. A  1992-99 Peter Berndsen
77.   1991-99 Peter Hasperhoven
26.     -99 Pierre Abbink Spaink
72. A _ 1993-99 Piet Beltman  OP
43.   1999-99 Rahim Biglari  OP
14. A  1989-99 Ria van Erven  Helpdesk
61. A E 1989-99 Roald Keuning
16. N  1989-99 Robert vd Niet  AA
35. A+ 1971-98 Rudi van Houten  DC
64.       Ruud Hendriks
06. A _ 1964-91 Ruud Silvester  BS,DC
55. A E 1985-89 Ruud van der Pas  SO
69. A  1997-99 Sjaak Vervuurt  AA
11. A  1987-97 Theo Hendriks
52.   1996-97 Thom van Kessel
56.     -99 Ton de Jager  Educ
02. A _ 1990-97 Wim Deijkers  AA &d.SURF
25. A  1971-78 Wim Griffioen
67. A  1967-71 Wim Maas  O&O
79. A _ 1989-99 Wim Sjouw  DC
20. A  1971-99 Winny Martheze  OP 
--.       
Lijst van aangeschrevenen voor de ACCU-reunie
Let op: je hebt voor deze lijst toegang nodig.